Ochrona kamienia - Czyszczenie - mycie kamienia

Spis treści

Pomimo iż kamień należy do najtrwalszych z materiałów budowlanych, również jest narażony na negatywny wpływ czasu, dlatego powinniśmy go zabezpieczać. Na rynku dostępnych jest wiele preparatów chemicznych, które należy odpowiednio dobrać do rodzaju kamienia oraz czynników zewnętrznych wpływających niekorzystnie na kamień. Istotne jest, aby do mycia i impregnacji kamienia użyć właściwych środków, ponieważ zastosowanie niewłaściwych preparatów może przynieść odwrotny efekt,. dlatego należy kupować tylko sprawdzone środki dobrych firm. Markowe produkty posiadają stosowne certyfikaty CE.

Przed kupnem i zastosowaniem środków do ochrony kamienia należy sprawdzić, czy posiadają one atest Państwowego Zakładu Higieny. Ma to szczególnie istotne znaczenie przy zastosowaniu go do kamienia, który ma bezpośredni kontakt z żywnością.

Czyszczenie – mycie kamienia.

Do czyszczenia mało zabrudzonych powierzchni polerowanych oraz kamieni o mniejszej odporności jak np. marmur stosuje się zasadowe środki czyszczące.

Do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni z granitów czy gnejsów używane są środki zawierające kwasy. Używając środki zawierające kwasy należy pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa (ochronie skóry, oczu, nie wdychaniu oparów, dokładnym zmyciu powierzchni czyszczonej, wietrzeniu pomieszczeń po skończonej pracy), w razie wystąpienia objawów zatrucia bądź zmian na skórze niezwłocznie udać się do lekarza.

Wystawa Nagrobków Art-Zych ------------ Kąty Węgierskie ul. Akacjowa 3

Wystawa nagrobków Art-Zych ----------- Warszawa ul. Ostródzka 21

Konserwacja kamienia-Renowacja nagrobków-Naprawa nagrobków