Ochrona kamienia - Konserwacja - zabezpieczanie kamienia

Spis treści

Zabezpieczenie kamienia –Konserwacja-Impregnacja

Kamienie mogą być impregnowane powierzchniowo z wykorzystaniem technologii natryskowej, poprzez nakładanie pędzlem lub polewanie oraz na określoną głębokość lub w całej objętości z zastosowaniem technologii zanurzeniowej lub zanurzenia ciśnieniowego.

Kamień można zabezpieczyć przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych (woda, kurz i itp.), a także mechanicznych (uderzenia, ścieranie itp.), jednak należy pamiętać, aby przed impregnacją odpowiednio przygotować jego powierzchnię. Nawierzchnia kamienia musi być czysta i sucha, aby efekt zabiegów zabezpieczających utrzymywał się przez wiele lat. Do impregnacji kamienia stosuje się preparaty na bazie silanu i silikonu. Są to związki krzemowodoru odporne na zawilgocenia oraz temperaturę dodatnią jak i ujemną. Związki te po wyschnięciu nie zagrażają zdrowiu, dlatego zastosowanie ich nie ma ograniczeń.

Wystawa Nagrobków Art-Zych ------------ Kąty Węgierskie ul. Akacjowa 3

Wystawa nagrobków Art-Zych ----------- Warszawa ul. Ostródzka 21

Konserwacja kamienia-Renowacja nagrobków-Naprawa nagrobków